XI Międzynarodowy Bieg Uliczny

„O Błękitną Wstęgę”

Wyniki XI Międzynarodowego Biegu Ulicznego o Błękitną Wstęgę. 

10 km – OPEN

Przypominamy:
  1.  Do procesu rejestracji zabierz ze sobą dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęcie
  2. Pamiętaj, że organizator będzie wymagał podpisania oświadczenia m. in. o braku przeciwwskazań do startu w imprezie i dobrowolnej zgodnie na udział w niej,
  3. Pamiętaj, że na stronie internetowej SZWLA Stargard, pod linkiem www znajdziecie wzór oświadczenia: zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Biegu niepełnoletniego zawodnika,
  4. Zawodnicy startujący w kategoriach dodatkowych obowiązani są do potwierdzenia przynależności do wskazanej kategorii, przekładając legitymację, zaświadczenie bądź inny dokument potwierdzający przynależność do wskazanej kategorii.
Komunikat
Nie będzie losowania nagród spośród wszystkich biegaczy.
Natomiast będą nagrody niespodzianki dla zawodników
z następującymi miejscami na mecie:
111                  222
211                  333
311                  444
411                  555
511                  666
611                  777
711                  888
811                  999
911                  77
977                  17
107                  207
Nagrody Niespodzianki będą wydawane podczas dekoracji zawodników obok sceny za okazaniem numeru startowego.

Mapka sytuacyjna.

Zapisy na udział w XI Międzynarodowym Biegu Ulicznym „O Błękitną Wstęgę”.

Udostępniamy Wam Regulamin Biegu oraz link do strony firmy Data Sport, na której można rejestrować swój udział w Biegu.

MEDAL

awers

rewers

Sponsorzy XI Międzynarodowego Biegu Ulicznego o „Błękitną Wstęgę”

Patronat Medialny