Zarząd

Skład osobowy Zarządu Związku

Prezes Julian Wójcik
Sekretarz Izabela Świgoń
Skarbnik Apolonia Bidas
Członek Zarządu Stanisław Kaczmarczyk

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Joanna Kostrzewa
Członek Komisji Tomasz Sosin
Członek Komisji Ryszard Skąpski