Zarząd

Skład osobowy Zarządu Związku

Prezes Julian Wójcik
V-ce prezes
Sekretarz
Skarbnik Apolonia Bidas
Członek Zarządu Stanisław Kaczmarczyk

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący komisji Joanna Kostrzewa
Członek Zarządu Tomasz Sosin
Członek Zarządu Ryszard Skąpski