Medal XIV Edycji Biegu „O Błękitną Wstęgę”

Dom Protzena w Stargardzie

Spacerując po stargardzkim Starym Mieście, przy ul. Kazimierza Wielkiego 13, można zobaczyć najstarszą zachowaną kamienicę mieszczańską tzw. Dom Protzena. Jest ona jedną z nielicznych pozostałości zabytkowej architektury mieszczańskiej tej dzielnicy miasta, zniszczonej niemalże w całości po 17 marca 1945 r.

Zbudowana została w 2. ćwierci XV w. jako dom-skład dla zamożnego mieszczanina. Posiadała piwnice oraz piwnicę przedprogową, wysoki parter, następnie piętro i trzy lub cztery poziomy magazynowe. Wybudowana została w miejscu gdzie powstawało najbogatsze budownictwo w późnośredniowiecznym Stargardzie, czyli okolicach Rynku Głównego (obecnie Rynku Staromiejskiego) i kościoła Mariackiego.

Warto wiedzieć, że po zniszczeniach z końca II wojny światowej zachowała się fasada oraz fragmenty murów obwodowych kamienicy. Budynek został odbudowany w końcu lat 50. XX w. i przeznaczony na siedzibę Szkoły Muzycznej, która funkcjonuje w tym miejscu do dziś. Podczas ostatniej renowacji (2011-2013) dokonano niezwykłego odkrycia. Nad portalem kamienicy znajdował się wmurowany w ścianę fasady, późnogotycki kafel piecowy ze sceną Ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Po remoncie w jego miejsce zamontowano kopię, a oryginał można obejrzeć dziś w Bastei.

Piotr Tarnawski/ MAH w Stargardzie